KROK PO KROKU

WYBÓR SPOSOBU I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA

Wybór sposobu finansowania zakupu i wykończenia mieszkania to skomplikowany proces. Warto więc zapoznać się z wszystkimi dostępnymi możliwościami, aby mieć pewność podjęcia dobrej decyzji.

Podjęcie decyzji o sposobie finansowania to jeden z najważniejszych punktów na drodze do nowego domu.
Istnieją trzy podstawowe formy finansowania nieruchomości:

Środki własne - powinniśmy pamiętać o zabezpieczeniu odpowiedniej kwoty na koszty wykończenia. W zależności od zakładanego standardu wynoszą one co najmniej 10% wartości domu.

Kredyt - konieczny przy braku wystarczającej ilości środków własnych. Aby mieć pewność, że wybieramy najlepszą ofertę kredytową należy porównać propozycje przynajmniej kilku banków działających na polskim rynku i dopiero podjąć ostateczną decyzję.

Środki z planowanej sprzedaży mieszkania - aby kupić nowy dom, możemy sprzedać mieszkanie, to w którym mieszkaliśmy do tej pory. Takie rozwiązanie przysparza czasem pewnych trudności (np. ze znalezieniem kupującego w odpowiednim momencie), dlatego warto skontaktować się z pracownikami naszego biura i poprosić o wsparcie w realizacji naszych planów.

REZERWACJA ORAZ ZAWARCIE UMOWY PRZENOSZĄCEJ WŁASNOŚĆ

Podpisanie umowy to moment zwrotny w procesie zakupu domu. Podpisywane są:

umowa rezerwacyjna w formie cywilno-prawnej, obejmująca zakres robót zgodnie z ustalonym standardem prac,

umowa przenosząca własność w formie aktu notarialnego po której następuje protokolarne odebranie budynku wraz z przekazaniem kluczy. Na tej podstawie możliwe jest m.in. ustanowienie hipoteki (jeśli dom został kupiony na kredyt). Koszty aktu notarialnego ponosi Klient.

CZAS BUDOWY

 

W trakcie budowy naszego domu warto kontaktować się z pracownikami naszego biura i na bieżąco obserwować postępy wykonywanych prac na placu budowy.
Wszystkie takie wizyty powinny być wcześniej umówione – musimy pamiętać, że odwiedzamy teren, na którym wciąż trwają prace budowlane. Bezpieczeństwo to wówczas priorytet.
Zgodnie z normami prawnymi na teren budowy wpuszczane są tylko osoby pełnoletnie.